Klikněte pro zvětšení

K/ Luxury

Kód:
Hmotnost: 0kg

Charakteristika semianilínové usně :
tlou ťka 1,2-1,5mm
převá ně evropská surovina
chromo iněná hovězí useň
velikost usní kolem 5 mq
výrazný tla ený dezén (mů e být i bez tla ené dezénové úpravy)
Oděruvzdornost IUF 450: 1000 úderů za sucha, hodnota 4/5 na edé stupnici.
Oděruvzdornost IUF 450: 250 úderů za vlhka, hodnota 4/5 na edé stupnici.
Odolnost v roztr ení: 20 N
Adheze povrchové úpravy IUF 470: 2N/cm.
Ohybová odolnost usní (Flexometrická metoda) DIN 53351: 20.000 cyklů flexometru.

Usně probarvované podobně jako anilinové ponořením do lázně s anilinovou barvou, ale navíc dokon ované malým mno stvím pigmentu, který
ov em zásadně nenaru uje jejich přírodní vzhled. Jedná se o tzv. polotransparentní povrchovou úpravu, která usni dává poněkud stejnoměrněj í
vzhled. Tyto usně nabízejí kombinaci měkkosti a příjemného omaku, jako u anilinových usní, s výhodami vy í ochrany líce díky naná ené povrchové
úpravě. Ve srovnání s anilinovými usněmi vykazují semianilínové rovně vět í světlostálost, ov em stejně jako jakékoliv jiné usně by neměly být
vystavovány intenzivnímu slune nímu a tepelnému záření. Díky charakteru jejich úpravy si tyto usně zachovávají do ur ité míry i schopnost
absorbovat vlhkost, ale je to samozřejmě v men ím rozsahu ne je tomu u anilinových usní. Pro tento typ usní je potřeba pe livě vybírat základní
surovinu, proto e jen asi 15 % je pou itelné jako kvalitní surovina pro semianilínové usně.

Proč kůže?
Je to přírodní produkt
Lehce udržovatelná od prachu, a proto je vhodná i pro alergiky
Je příjemná a hebká na dotek
Má mimořádně dlouhou a využitou životnost
Má silný a odolný povrch, který se nedá lehce protrhnout či poničit
Lehce se čistí
Zlepšuje se s věkem

Množství:
Partnerské odkazy